fbpx

VetXL og personvern

 1. Generelt

For å kunne levere tjenester og kommunisere med deg er vi nødt til å behandle visse personopplysninger. I denne personvernerklæringen gjør vi rede for:

 • Hvem vi er
 • Hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor
 • Hvem vi må dele personopplysningene med
 • Hvor og hvor lenge dine personopplysninger lagres
 • Dine rettigheter
 • Varsel ved endringer

 

Vi innhenter kun personopplysninger som er nødvendige for vår virksomhet og gjør vårt ytterste for å håndtere disse trygt og konfidensielt. Vår bruk av personopplysninger er underlagt EUs personvernforordning (EU 2016/679, også kalt GDPR) slik denne er ivaretatt av Personopplysningsloven (Lov 15. juni 2018 nr. 38).

Du kan når som helst kontakte vårt personvernombud på personvern@vetxl.no for veiledning om hvordan vi ivaretar ditt personvern.

 

 1. Hvem vi er

Nettstedet vetxl.no eies og drives av selskapet Alnavet AS (Org. Nr. 994 773 585). Selskapet holder til ved følgende adresse:

Alnavet AS

Drammensveien 167

0277 Oslo

Norge

Alnavet AS er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger innhentet i forbindelse med nettstedets virksomhet. Selskapet har all sin virksomhet i Norge og er underlagt norsk lov.

 

 1. Hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor

Vi behandler personopplysninger om deg i tre forbindelser:

 • Booking av time hos oss
 • Besøk av våre nettsider
 • Digital markedsføring

 

Vi trenger ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger når du handler hos oss eller besøker våre nettsider. Du har fri anledning til å reservere deg mot dette, såfremt det ikke strider mot våre rettslige plikter eller kontrakter overfor deg som kunde. Profilering av deg i forbindelse med markedsføring avhenger ikke av samtykke mellom deg og oss, men du kan likevel protestere mot vår behandling av disse personopplysningene som beskrevet nedenfor.

Vi forutsetter at personer under 13 år har samtykke fra sine foresatte til å dele personopplysninger med oss. Dersom vi blir gjort oppmerksomme på at personer under 13 år har delt personopplysninger med oss uten slikt samtykke vil vi snarest slette alle personopplysninger knyttet til denne personen.

 

Personopplysninger i forbindelse med timebestilling

Når du booker time på vetxl.no trenger vi ditt navn, e-postadresse og telefonnummer. Navn kreves for at vi skal se hvem som har reservert time, telefonnummer og e-postadresse trengs for å sende deg timebekreftelse, timepåminnelse og annen informasjon knyttet til din timebestilling.

For å opprette deg som kunde, må vi opprette en journal etter journalforskriften, jf «Forskrift om journal for dyrehelsepersonell» (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-20-229)

Informasjonen som blir lagret er innehavers: navn, adresse, tlfnr og e-postadresse.

 

Disse opplysningene lagres av oss i journal og er tilgjengelige for deg på etterspørsel. Dersom du ønsker å endre personlige opplysninger eller slette din konto kan du kontakte oss på personvern@vetxl.no. I visse tilfeller benytter vi din kontaktinformasjon til å følge deg opp som kunde. Dette gjør vi dersom du har takket ja til et oppfølgingsløp for kjæledyret ditt. Vi forbeholder oss også retten til å aggregere informasjon om dine bookinger sammen med statistikk fra andre kunder for å forbedre våre tjenester. Dette hjelper oss blant annet å lage prognoser for etterspørselen etter en tjeneste for å sikre at vi tilbyr det markedet etterlyser.

Ved å bestille time hos oss samtykker du til at vi behandler disse personopplysningene om deg. Vi er ikke i stand til å overholde vår avtale med deg som kunde, altså utføre behandler og konsultasjoner og ivareta dine rettigheter som forbruker, uten denne informasjonen.

 

Personopplysninger i forbindelse med nettsidetrafikk

Som en nødvendig del av driften av nettstedet vetxl.no innhenter og behandler vi personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider. Dette omfatter din IP-adresse, nettleseren og operativsystemet du bruker, hvilke av nettsidene våre du besøker samt hvordan du kom inn på sidene våre (nettsøk, nyhetsbrev, sosiale medier osv.). En del av denne informasjonen er trengs for at din nettleser teknisk skal kunne snakke med nettsidene våre. Den andre delen er for å forbedre tjenesten vi leverer. Dersom vi for eksempel ser statistikk på at mange bruker et søkeord, men ingen lander på riktig tjeneste, forteller det oss at vi må endre tittelen eller beskrivelsen av dette produktet.

Brukerdata fra vår nettside innhentes og analyseres via såkalte informasjonskapsler (også kalt cookies). Dette er små tekstfiler som lagres på din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. Ved å besøke vetxl.no samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at nettsidene våre ikke vil fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.

 

Personopplysninger i forbindelse med markedsføring

Du kan frivillig melde deg på vårt nyhetsbrev hvor vi jevnlig sender ut informasjon, kampanjer og produktnyheter. Disse nyhetsbrevene sendes via tjenesten Klaviyo som sammenstiller din e-postadresse med demografisk statistikk fra øvrige kilder for å sende deg spesialtilpasset informasjon. Vi innhenter også data om hvilke lenker i nyhetsbrevet du besøker og din videre interaksjon med vår nettbutikk.

Den demografiske statistikken omfatter hvor stor andel av hvert kjønn, alder og geografisk tilhørighet som mottar nyhetsbrevet og besøker de ulike lenkene inkludert i dette. Klaviyo bruker denne statistikken til å generere en profil som skal gjøre informasjonen mer relevant for deg. Dersom du for eksempel ikke antas å bo i Oslo vil du sjeldnere få informasjon fra vår klinikk i Oslo.

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å følge lenke inkludert i hvert nyhetsbrev. Innhenting av personopplysninger om deg i denne forbindelse vil da opphøre. Du kan også be om å få slettet personopplysninger vi har hentet inn om deg fra nyhetsbrevet. I tillegg kan du protestere mot vår bruk av personopplysninger til å profilere deg som beskrevet i punkt 6.

 

 1. Hvem vi må dele personopplysningene med

Vi selger aldri personopplysninger videre til andre parter. Alle personopplysninger du gir til oss behandles konfidensielt og kun i forbindelse med vår egen kommersielle virksomhet.

Visse personopplysninger som kontaktinfo og ordrehistorikk må vi dele med tredjepart (såkalte databehandlere) for at vår virksomhet skal fungere. Dette dreier seg om leverandører av:

 • Butikksystem
 • Lagersystem
 • Transporttjenester
 • Betalingsløsninger
 • Regnskapsføring
 • Nyhetsbrevløsninger
 • Kundeserviceplattformer

 

Samtlige av våre leverandører er bundet av en databehandleravtale med oss som sikrer at de følger strenge rutiner for datasikkerhet og konfidensiell behandling av dine personopplysninger. Siden de prosesserer personopplysninger fra europeiske borgere er de underlagt samme europeiske regelverk om personvern som oss, enten direkte eller via avtaler mellom landet de er basert i og EU. Deler av informasjonen de håndterer, som evt. kredittkortnummer og personnummer, er ikke tilgjengelig for oss direkte. Slike sensitive personopplysninger behandles kun av våre PCI DSS-sertifiserte betalingsleverandører.

Alle personopplysninger databehandlerne våre mottar fra oss skal kun brukes i forlengelsen av vår virksomhet og kun etter autorisering fra oss. Dersom vi av ulike grunner må dele dine personopplysninger med utenforstående parter må dette skje etter krav ved lov eller med ditt uttalte samtykke.

 

 1. Hvor og hvor lenge dine personopplysninger lagres

All informasjon vi besitter om deg lagres på servere innen EØS-området. I de tilfellene hvor dine personopplysninger må overføres ut av EØS-området til en systemleverandør, skjer dette til land som er godkjent i tråd med EUs personvernforordning (GDPR) på måter som kvalifiserer under denne forordningens klausuler. Her kan du lese avtalen som regulerer denne utvekslingen av personopplysninger.

Vi sikrer dine personopplysninger med bransjeledende teknologi som SSL-kryptering, anonymisering av betalingsinformasjon pluss organisatoriske lag som hindrer at uvedkommende får tilgang til dine personopplysninger.

Personopplysningene dine slettes etter at vi ikke lenger har et legitimt behov for dem. Informasjon du deler med oss for å opprette konto på vetxl.no lagres inntil du ber om at kontoen blir slettet. Grunnen til dette er at vi skal kunne fortsette å levere til varer til deg, for at du skal tjene opp kundeklubbpoeng og for at du skal få tilgang til din komplette ordrehistorikk.

På samme måte vil din e-postadresse ligge lagret i våre nyhetsbrevlister inntil du melder deg av nyhetsbrevet for at vi skal kunne fortsette å sende deg nyhetsbrevet.

Lagringstiden til personopplysninger knyttet til dine besøk av våre nettsider varier ut i fra hvilke informasjonskapsler som trer i kraft. De fleste av disse opplysningene slettes når ditt besøk på våre nettsider er over. Andre slettes når du logger deg ut av din konto. Personopplysninger brukt til å identifisere hver unike bruker lagres i opptil 2 år.

 

 1. Dine rettigheter

Etter norsk lov og europeisk forordning har du ved forespørsel rett til å

 • Trekke tilbake samtykke til å dele dine personopplysninger
 • Protestere mot at dine personopplysninger blir brukt til å profilere deg
 • Innsyn i dine personopplysninger
 • Korrigering av dine personopplysninger
 • Sletting (på visse vilkår) av dine personopplysninger

 

Vår behandling av personopplysninger hviler i hovedsak på samtykke fra deg. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke er vi pålagt å opphøre innsamling av dine persondata. Vi har i dette tilfelle rett til å fortsette å behandle persondata du tidligere har gitt samtykke til å dele med oss, med mindre du forlanger disse personopplysningene slettet.

I markedsføringssammenheng mottar vi personopplysninger om deg fra andre tjenester du benytter deg av. Du har rett til å protestere mot at vi behandler disse personopplysningene, noe som pålegger oss å besvare din protest innen én måned.

Du kan når som helst kontakte oss på personvern@vetxl.no for innsyn i personopplysninger om deg som vi har lagret. Disse skal overføres til deg eller en behandlingsansvarlig utnevnt av deg i et strukturert, digitalt format som enkelt kan prosesseres videre.

Endring av e-postadresse eller sletting av konto må gjøres av systemadministrator, som du kan kontakte på personvern@vetxl.no. Du kan også når som helst melde en gammel e-postadresse av nyhetsbrevet vårt og melde en evt. ny e-postadresse på.

Ønsker du at vi sletter personopplysninger om deg utover avmelding av nyhetsbrev og sletting av kontaktinformasjon knyttet til kundekonto må du kontakte oss på personvern@vetxl.no. Vi er også lovpålagt å ta vare på deler av dine personopplysninger selv om du skulle ønske dem slettet. For eksempel krever Bokføringsloven (Lov 19. november 2004 nr. 73) og tilhørende forskrift at vi oppbevarer fakturaer i fem år og utgående pakksedler i 3,5 år for at myndighetene skal kunne gjøre ettersyn av våre regnskaper.

Dersom du har en klage på vår behandling av personopplysninger, ønsker vi at du kontakter oss direkte slik at vi raskt kan rette opp i forholdene. Du har i alle tilfeller rett til å sende en klage til Datatilsynet.

 

 1. Varsel om endringer

Fra tid til annen kan vi trenge å oppdatere denne personvernerklæringen grunnet nye lovkrav eller introduksjonen av ny teknologi. Vi vil i slike tilfeller varsle alle kunder på e-post slik at du kan sette deg inn i endringene og vurdere om du vil fortsette å gi samtykke til vår behandling av dine personopplysninger.

Dersom vi mot formodning skulle bli utsatt for datainnbrudd plikter vi å varsle deg så raskt som mulig for å avklare hva vi og du eventuelt må foreta oss for å sikre ditt personvern.

Spørsmål om Alnavet AS’s forvaltning av personvern kan alltid rettes til vårt personvernombud på personvern@vetxl.no.