fbpx

ID-merking av hund og katt

Hvert år forsvinner mange kjæledyr, og jevnlig kommer det inn bortkomne dyr til klinikkene som ikke er ID-merket. Er dyret ID-merket, kan vi enkelt spore opp eiere til et bortkomment dyr med en avleser. ID-merking er også viktig i saker hvor hunder har blitt stjålet, da ID-merkingen vil være med på å fastslå opprinnelig eier. 

I forbindelse med for eksempel rabiesvaksinering, utenlandsreiser og HD- og AD- røntgen, er det obligatorisk med ID-merking.

Vi anbefaler derfor alle dyreeiere å ID-merke dyrene sine.

I dag ID-merkes alle kjæledyr med mikrochip. En mikrochip er en liten databrikke på størrelse med et riskorn, som blir satt under huden i nakkeområdet. Mikrochipen inneholder et unikt nummer med 15 siffer som kobles til eier. I Norge registreres ID-nummeret hos DyreID, samt opplysninger om eiers navn, adresse og telefonnummer.

Det er viktig å oppdatere informasjon som er registrert hos DyreID, om man for eksempel flytter eller om dyret får nye eiere. Du finner mer informasjon på hjemmesiden til DyreID.

ID-merking av hund og katt