fbpx

Hoggormbitt på hund og katt

Om en hund eller katt blir bitt av en hoggorm kan dette føre til en alvorlig forgiftning. Et hoggormbitt kan variere fra total symptomfrihet til sjokkutvikling og kollaps. Det kan også medføre senskader som nyre- og leversvikt, blodmangel og skader på hjertemuskelen.

Hoggormbitt er vanlig på sommerhalvåret for de som går mye tur i skog, mark og fjell, og dersom hunden blir bitt av hoggorm så kan hunden bli svært syk på kort tid. Katter er flinkere til å holde seg unna hoggormen, men det forekommer selvfølgelig at katten også kan bli bitt av hoggorm.  

Det er ikke alle bitt fra hoggorm som inneholder gift – ca. 30% av bittene er tørr.  

Hva gjør du om hunden eller katten blir bitt av hoggorm

 1. Sørg for å holde hunden i ro, spesielt om den er bitt i beinet.
  Bær hunden om du har mulighet, eller gå i et rolig tempo til bilen. Fysisk aktivitet øker giftspredning og sjansen for alvorlige organskader. Ikke gjør noe med bitestedet da de kan gjøre at giften spres mer.
 2. Ring nærmeste veterinær
  Finn ut hvor din nærmeste veterinær ligger.
 3. Veterinær vil undersøke kjæledyret og ta blodprøver
  Om det er mistanke om en alvorlig forgiftning eller om det er forandringer på blodprøvene må hunden eller katten få væskebehandling, smertestillende og motgift. Giften fra huggorm kan påvirke blant annet nyrer og lever, så det er viktig å få tatt blodprøver for å kunne overvåke utviklingen av nyre- og leververdier til tross for at man får satt i gang behandling ganske raskt.

Det er anbefalet å følge opp hunder og katter som har blitt bitt av hoggorm etter som 10-20% av hoggormsbitte kjæledyr sliter med senskader. 

 

Sympotomer på hoggormbitt

 • Hevelse i området for bittet
 • Slapphet
 • Smerter
 • Feber
 • Sløvhet
 • Oppkast og diaré

Ved alvorlig sykdom kan hunden utvikle kollaps, pusteproblemer og hjertesymptomer mm.  

Hoggorm og hund