fbpx

Oppkast

  • Oppkast er et symptom og ikke en spesifikk sykdom.  
  • Oppkast er også en av de vanligste årsakene til veterinærbesøk. Om dyret har fått akutt oppkast, men ellers er i fin form og også har god appetitt, så kan man prøve å faste dyret i 12-24 timer, etterfulgt av små, hyppige porsjoner med skånediett og probiotika.  
  • Dersom det ikke er bedring i løpet av 24 timer, og/eller at allmenntilstanden er redusert, så må dyret undersøkes av veterinær.  
  • Det er svært mange mulige årsaker til oppkast, så dersom dyret har nedsatt allmenntilstand, så må dyret utredes for å finne årsak og få korrekt behandling.